1. Általános rész

1.1 Fogalmak

Elektronikus Pályázati Rendszer (továbbiakban EPR): Az EPR rendszer a pályázatok elektronikus formában való benyújtását teszi lehetővé.;
Felelős szervezet: az operatív program irányításáért és végrehajtásáért felelős szervezet;
Felhasználó: a pályázó és/vagy kedvezményezettek nevében eljáró, az EPR felhasználói felületéhez hozzáféréssel rendelkező regisztrált felhasználó;

1.2 A szabályzat célja

A Felhasználói Szabályzat (továbbiakban: Szabályzat) ismerteti és rögzíti a Fejlesztéspolitikai Adatbázis és Információs Rendszer (továbbiakban EPR) használatával kapcsolatos szabályokat, előírásokat, az EPR-t használó természetes személyek felelősségét, jogait és kötelességeit.

1.3 Szabályzat hatálya

A Szabályzat személyi hatálya az EPR alrendszeréhez hozzáféréssel rendelkező regisztrált Felhasználókra terjed ki, függetlenül attól, hogy természetes személyként vagy valamely szervezet megbízottjaként hajtották végre a regisztrációt.

1.4 A Szabályzat hozzáférhetősége

A Szabályzat hatályos példánya hozzáférhető az EPR regisztrációs felületen, valamint a bejelentkezést követően az EPR oldalán.

1.6 A Szabályzat ismertetése, elfogadása

A Szabályzat elfogadása nélkül nem lehet regisztrálni az EPR.EPR.gov.hu felületen. A felhasználói regisztráció során az EPR regisztrációs felülete megköveteli a Felhasználótól, hogy a Szabályzat aktuális verzióját elolvassa és az abban foglaltakat elfogadja. Az elfogadás tényét a Felhasználó a regisztrációs folyamat során egyértelműen kinyilvánítja.

A Szabályzat módosítása esetén, a Szabályzat hatályba lépését követően az EPR-ba bejelentkező felhasználók számára a módosított Szabályzat tartalma jelenik meg.

2. Felhasználó hozzáférése

2.1 Regisztráció

Az EPR csak ügyfélkapun regisztrált felhasználók számára hozzáférhető. A Felhasználó indíthat pályázatot magánszemélyként és szervezet meghatalmazottjaként is.

Magánszemélykén a belépésével hozzájárul adatainak az EPR-ban történő tárolására és feldolgozására annak érdekében, hogy az EPR szolgáltatásait igénybe vegye. Az adatok megadásával hozzájárul továbbá ahhoz, hogy személyes adatait az EPR a pályázatok elbírálását és kezelését végző Szervezet számára átadja.

Szervezet nevében eljáró Felhasználó kizárólag annak a szervezetnek nevében regisztrálhat, melynek hivatalos, okiratba szerkesztett megbízásával rendelkezik. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy az okiratot bekérje, annak hiányában a Felhasználó számára a szolgáltatás igénybe vételét korlátozza.

Ha egy személy azt tapasztalja, hogy személyes adataival visszaélve más regisztrált az EPR felületen, akkor e tényről haladéktalanul értesítenie kell a Szolgáltatót.

2.2 Jelszókezelés

A Felhasználó az ügyfélkapun (kormányablak) használt felhasználónevét és jelszavát kell megadnia.

2.3 Használat szabályai

A Felhasználó köteles

a) más Felhasználók titkainak tiszteletben tartása, azaz tilos más felhasználók jelszavának, fájljainak, bizalmas adatainak felkutatása, megváltoztatása vagy lemásolása;
b) az EPR rendszert csak és kizárólag a pályázatokkal kapcsolatos ügyintézésre használni, az EPR erőforrásait – beleértve a tároló kapacitást is - csak a szükséges mértékben, nem pazarló módon használni;
c) a Felhasználó csak a saját vagy meghatalmazás birtokában, a Felhasználót megbízó szervezet által rendelkezésére bocsátott jogosultsággal tevékenykedni, tilos más felhasználó nevében az EPR-ban tevékenységet folytatnia;

A Felhasználó az EPR rendszert a https://epr.nfk.gov.hu honlapon éri el az általa kiválasztott böngészővel. A honlap megfelelő megjelenítését a Szolgáltató az által nevesített és támogatott, legfrissebb verziójú böngészővel biztosítja.

Szolgáltató az információbiztonság növelése érdekében jogosult az EPR rendszer elérését területi alapon korlátozni. A felhasználó hibaüzenetet kap, ha olyan területről kísérli meg az EPR elérését, amely nem szerepel az engedélyezett területek között.

A https protokoll használatával a Szolgáltató törekszik arra, hogy a Felhasználó által használt eszköz és az EPR rendszer között az adatátvitel biztonságos legyen, a Felhasználó adatait harmadik személy ne ismerhesse meg. A maximális biztonság érdekében a Felhasználó a használat során az alábbiakra figyeljen:

a) a https:// előtagot az elérési út megadásakor mindig adja meg, a böngésző könyvjelzőjében az EPR elérését ezzel az előtaggal mentse el;
b) a honlap megnyitásakor a böngésző nem jeleníthet meg figyelmeztető ablakot, ha igen, akkor annak feltételezhető oka
c) nem támogatott böngésző használata,
d) a Felhasználó által használt hálózatban ún. web tartalomszűrő használata,
e) támadási kísérlet
f) figyelmeztető ablak megjelenése esetén már a bejelentkezést se kezdje meg. Ellenőriztesse a gépét a rendszergazdával vagy a Felhasználó által megbízhatónak tekintett informatikai szakemberrel;
g) levélben, fórumokon az üzenetek belsejébe illesztett, az EPR-ra mutató elérési útvonalat (linket) körültekintéssel nyissa meg, mert rossz szándékú harmadik személy akár meg is tévesztheti. A visszaélés elkerülése érdekében a böngésző felső sorában a bejelentkezést megelőzően ellenőrizze, hogy a link https://EPR.EPR.gov.hu/ előtaggal kezdődik, vagy a megjelenő link előtagját a Felhasználó ezzel az értékkel írja felül.

Az első bejelentkezést követően javasolt a felhasználói dokumentációt elolvasni, szükség esetén a kapcsolódó képzési anyagokat, segédleteket áttekinteni annak érdekében, hogy az alkalmazást hatékonyan és az elvárható körültekintéssel használja.

A Felhasználó az EPR rendszert rendeltetésszerűen, az előző pontban felsorolt dokumentumokban ismertetett módon, köteles használni.

A Felhasználó biztonsága érdekében EPR 60 perc inaktivitást követően a rendszer automatikusan lezárja a munkakapcsolatot, ami a nem mentett adatok elvesztésével jár. Felhívjuk Felhasználó figyelmét arra, hogy egyes feladatlépések végrehajtását akkor kezdje meg, ha minden, a lépés végrehajtásához szükséges adat a rendelkezésére áll, majd a feladat befejezésekor munkáját mentse el.

Az EPR-ból letöltött adatok, állományok, az EPR felületéről készített „fényképek” használata során Felhasználó az alábbi szabályokat vegye figyelembe:

a) az állományok tartalmát a Felhasználó, illetve a Felhasználót megbízó szervezet üzleti titokként kezelheti, ezért a Felhasználó a saját példány kezelése során az elvárt gondossággal járjon el;
b) a Felhasználó csak a saját vagy meghatalmazás birtokában, a Felhasználót megbízó szervezet adatait hozhatja nyilvánosságra;
c) a Felhasználó által letöltött példányok csak és kizárólag akkor tekinthetőek hitelesnek, ha a letöltött példányt minősített elektronikus aláírással a Szolgáltató aláírta, minden egyéb példány tájékoztatónak minősül, használata jogkövetkezménnyel járó ügyekben korlátozott.

A Felhasználó a munka befejezésekor lépjen ki az EPR felületről a kilépés gomb lenyomásával.

3. Tárolt adatok és kezelésük módja

3.1 Felhasználó által rögzített adatok

A Felhasználó minden, az EPR felületen megadott adat és információ használatára az adat bevitelét és mentését követően a pályázatok lebonyolításával kapcsolatban korlátozás nélkül feljogosítja a Szolgáltatót és pályázatok elbírálását és kezelését végző Szervezetet.

A megadott adatokat a támogatási kérelem elbírálását és kezelését végző Szervezet semmilyen üzletszerzési céllal nem használja fel, az adatokat kizárólag jogszabályi felhatalmazás birtokában továbbítja, a jogszabályban erre felhatalmazott harmadik személynek.

Az EPR felület lehetővé teszi a Felhasználó számára, hogy az ügyintézés során a kívánt pdf állományokfeltöltése a kiszolgálóra. Az állományok feltöltése jellemzően a pályázat lebonyolítása során követett ügyviteli folyamat kötelező lépése.

Az ügyviteli folyamat meghatározott pontján a Felhasználó meghatározott formátumú, pdf állományokat feltölthet, ugyanakkor a feltöltésnél az alábbiakat vegye figyelembe:

a) lehetőség szerint a feltöltött állomány az ügyviteli folyamatlépésben megkövetelt tartalommal rendelkezzen;
b) a feltöltött tartalmat az EPR a pályázat elbírálását és kezelését végző Szervezet számára átadja, hozzáférhetővé teszi;
c) a Szolgáltató a benyújtott állományok későbbi törlését nem teszi lehetővé, a feltöltött állomány nem vonható vissza, nem módosítható, illetve cserélhető;
d) tilos a támogatási kérelem lebonyolításához szervesen nem kapcsolódó tartalom feltöltése;
e) minden fájl vírusellenőrzésen esik át, a fertőzött vagy fertőzés gyanús állományok feltöltését az EPR visszautasítja.

A Felhasználó tudomásul veszi, hogy az általa regisztrált felhasználónévvel végrehajtott minden tevékenység visszakereshető módon naplózásra kerül. A gyűjtött eseménynaplókat Szolgáltató, a hazai és nemzetközi jogszabályok előírásait betartva megőrzi.

3.2 Rendszer által gyűjtött technikai adatok

A Felhasználó az EPR használatával tudomásul veszi, hogy az alkalmazás a hatékony és felhasználóbarát működés érdekében a böngészőjében nyomkövetésre alkalmas ún. sütiket helyez el. A sütiket az alkalmazás technikai és nem adatgyűjtési szempontból használja, a használat elsődleges célja a bejelentkezést követően a munkamenet állapotának rögzítése azért, hogy a felületen történő navigálást könnyebbé és biztonságosabbá tegye.

Tekintettel arra, hogy ezen adatok jellemzően a Felhasználó által megadott adatokkal együtt kerülnek továbbítása, azoktól elválasztani őket nem lehetséges, ezért a Felhasználó tudomásul veszi, hogy ezen adatok megőrzési ideje azonos a Felhasználó által megadott adatok megőrzési idejével.

4. Tiltott tevékenységek

A Felhasználó nem jogosult, sőt számára kifejezetten tiltott a felület működésében, biztonságában hibákat keresni, az EPR működési logikáját megkerülni vagy e cselekményekre kísérletet tenni.

Tilos a rendszerbe automatizált módon belépni, bot-tal vagy más automatával onnan lekérdezni vagy ott adatot módosítani.

A Felhasználó felelőssége kiterjed az általa használt, az EPR hozzáférését lehetővé tevő, informatikai eszközre is. A Szolgáltató a Felhasználóval szemben kezdi meg jogainak érvényesítését akkor is, ha valamilyen kártékony kód vagy támadás következtében az általa használt eszközről harmadik személy vagy a harmadik személy által készített program indított támadást az EPR ellen. A Felhasználó felelőssége, hogy az általa használt eszközt a tőle elvárható maximális gondossággal kezelje, a gyártói és általános informatikai biztonsági szabályokat az eszköz használata és működtetése során betartsa, beleértve, de nem kizárólagosan :

a) az eszközre, különösen a böngészőre, a gyártója és/vagy fejlesztője által kiadott frissítések, javítások telepítését;
b) naprakész vírusvédelmi rendszer használatát;
c) helyi tűzfal használatát.

5. Szolgáltatói Kapcsolattartás

Felhívjuk a Felhasználó figyelmét arra, hogy a HelpDesk ügyintézők semmilyen esetben sem kérik el elektronikus levélben a Felhasználó jelszavát, és nem szólítják fel annak megváltoztatására. Ha a Felhasználó ilyet észlel, akkor kérjük, azt, mint incidens jelezze az ügyfélszolgálaton.

Az ügyfélszolgálatok elérhetősége az alábbi honlapon található: https://www.nfk.gov.hu

A Szolgáltató az EPR rendszerrel kapcsolatos híreket és információkat, az EPR felülete mellett a http://www.nfk.gov.hu honlapon teszi közzé. A Szolgáltató e csatornákon jelzi:

a) az EPR funkcióiban történt változásokat, az új funkciók megjelenését és célját;
b) az EPR karbantartásával kapcsolatos tájékoztatókat, ha a karbantartás ideje alatt a szolgáltatás hozzáférését a Szolgáltató korlátozza vagy felfüggeszti;
c) súlyos üzemzavar esetén az esetlegesen határidő módosításokat.

6. Felhasználó kötelezettségei

A Felhasználó kötelessége, hogy az EPR rendszer működésében általa tapasztalt rendellenességről értesítse a Szolgáltatót.

A Felhasználónak haladéktalanul értesítenie kell a Szolgáltatót az alábbi esetekben:

a) olyan levelet kapott, melyben a Szolgáltató nevében az EPR felület meglátogatására kérik fel, de a levélben található hivatkozás nem jelen szabályzatban megadott honlapra mutat;
b) a Felhasználó által az EPR rendszerben kezelt adat elveszett, módosult, illetéktelen harmadik személy által ismertté vált vagy ezen események gyanúja felmerül;
c) az EPR valamely funkciója nem a felhasználói leírásokban és a Felhasználó által addig tapasztalt módon működik;
d) a Felhasználó a normál használat során olyan adatokhoz fér hozzá, melyek kezelésére nincs feljogosítva.

A Felhasználó a fenti információkat, más Felhasználókkal, harmadik személlyel nem oszthatja meg. A bejelentést és az eset kivizsgálását követően a Felhasználók tájékoztatását Szolgáltató az előző fejezetben ismertetett csatornákon keresztül végzi.

A Felhasználó az incidensek jelentésével egyrészt segíti a Szolgáltatót abban, hogy a Felhasználó és minden más Felhasználó adatait, értékeit még hatékonyabban védje meg, másrészt a Szolgáltató által végzett rendszeres belső átvilágítások során, a Felhasználóhoz esetlegesen köthető visszaélés gyanús tevékenység kivizsgálása esetén a helyzet tisztázásában segít.

7. Szankciók alkalmazása

A jelen Szabályzatban felsorolt szabályok tudatos megsértése a Felhasználói jog Szolgáltató általi felfüggesztésével jár. Szolgáltató minden esetben tájékoztatja a Felhasználóval kapcsolatban álló Irányító Hatóságot, aki megteszi a szükséges intézkedéseket, szervezet általi meghatalmazás esetén hivatalos formában tájékoztatja a Felhasználót felhatalmazó szervezetet.

A Szolgáltató eljárás lefolytatásának lezárásáig a Felhasználó hozzáférését letiltja, így a Felhasználó az általa kezelt pályázatokhoz ez idő alatt nem fér hozzá.

A Szolgáltató a bizonyítékok összegyűjtését és értékelését követően megvizsgálja, hogy az elkövetett cselekmény bűncselekménynek minősül-e. Bűncselekmény gyanúja esetén büntető eljárást kezdeményez.