A Pályázati Felhívásban, valamint a Pályázati Kiírásban nem szabályozott kérdésekben különösen az alábbi jogszabályok rendelkezéseit kell irányadónak tekinteni:

  • a Nemzeti Földalapról szóló 2010. évi LXXXVII. törvény;
  • a Nemzeti Földalapba tartozó földrészletek hasznosításának részletes szabályairól szóló 262/2010. (XI. 17.) Korm. rendelet;
  • halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény;
  • a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet;
  • a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény;
  • a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény;
  • a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet.